Η παραλλαγή B.1.1.529 αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον ΠΟΥ από τη Νότια Αφρική στις 24 Νοεμβρίου 2021. Η επιδημιολογική κατάσταση στη Νότια Αφρική έχει χαρακτηριστεί από τρεις διακριτές κορυφές σε αναφερόμενες περιπτώσεις, η τελευταία από τις οποίες ήταν κυρίως η παραλλαγή Delta. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι λοιμώξεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, που συμπίπτουν με την ανίχνευση της B.1.1.529.

Η πρώτη γνωστή επιβεβαιωμένη μόλυνση B.1.1.529 προήλθε από δείγμα που συλλέχθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2021.

Αυτή η παραλλαγή έχει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων, μερικές από τις οποίες είναι ανησυχητικές.
Τα προκαταρκτικά στοιχεία υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο επαναμόλυνσης με την B.1.1.529,  σε σύγκριση με άλλες. 

Η B.1.1.529 έχει ανιχνευθεί με ταχύτερους ρυθμούς από προηγούμενες εκρήξεις μόλυνσης, υποδηλώνοντας ότι αυτή η παραλλαγή μπορεί να έχει πλεονέκτημα ανάπτυξης.

Ο Π.Ο.Υ. έχει ταξινομήσει την B.1.1.529 omicron  SARS-CoV-2:

 • Variant of Interest (VOI) –  Παραλλαγή Ενδιαφέροντος
 • Variant of Concern (VOC) – Παραλλαγή Ανησυχίας

Το SARS-CoV-2 VOC είναι μια παραλλαγή SARS-CoV-2 που πληρεί τον ορισμό του VOI (βλ. παραπάνω) και, μέσω μιας συγκριτικής αξιολόγησης, έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αλλαγές σε κάποιο βαθμό παγκόσμιας σημασίας για τη δημόσια υγεία:

 • Αύξηση της μεταδοτικότητας
 • Επιζήμια αλλαγή στην επιδημιολογία του COVID-19 ή
 • Αύξηση της μολυσματικότητας ή
 • Αλλαγή στην κλινική παρουσίαση της νόσου ή
 • Μείωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων δημόσιας υγείας και κοινωνικών μέτρων ή
 • Μείωση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων διαγνωστικών,
 • Μείωση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων  εμβολίων,
 • Μείωση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων  θεραπευτικών.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται ενδεικτικά μιας επιζήμιας αλλαγής στην επιδημιολογία του COVID-19, το TAG-VE έχει ενημερώσει τον ΠΟΥ ότι αυτή η παραλλαγή πρέπει να χαρακτηριστεί ως VOC και ο ΠΟΥ έχει ορίσει το B.1.1.529 ως VOC, με το όνομα Omicron.

Ως εκ τούτου, οι χώρες καλούνται να κάνουν τα εξής:

 • Να ενισχυθούν τις προσπάθειες επιτήρησης και αλληλουχίας για την καλύτερη κατανόηση των κυκλοφορούντων παραλλαγών SARS-CoV-2
 • Να υποβάλουν πλήρεις αλληλουχίες γονιδιώματος και σχετικά μεταδεδομένα σε μια δημόσια διαθέσιμη βάση δεδομένων, όπως το GISAID
 • Να αναφέρετε τις αρχικές περιπτώσεις/συστάδες που σχετίζονται με μόλυνση από VOC στον ΠΟΥ μέσω του μηχανισμού IHR.
 • Όπου υπάρχει ικανότητα και σε συντονισμό με τη διεθνή κοινότητα,
 • Πραγματοποιήστε επιτόπιες έρευνες και εργαστηριακές αξιολογήσεις για τη βελτίωση της κατανόησης των πιθανών επιπτώσεων του VOC στην επιδημιολογία του COVID-19, τη σοβαρότητα, την αποτελεσματικότητα των μέτρων δημόσιας υγείας και κοινωνικών μέτρων, διαγνωστικές μεθόδους, ανοσολογικές αντιδράσεις, αντισώματα εξουδετέρωση ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά.

  Υπενθυμίζεται στα άτομα να λάβουν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου COVID-19, συμπεριλαμβανομένων αποδεδειγμένων μέτρων δημόσιας υγείας και κοινωνικών μέτρων, όπως η χρήση μάσκας, η υγιεινή των χεριών, η φυσική απόσταση, ο καλύτερος αερισμός των εσωτερικών χώρων, η αποφυγή πολυσύχναστων χώρων και ο εμβολιασμός.

Το SARS-CoV-2 VOI είναι μια παραλλαγή SARS-CoV-2:

 • με γενετικές αλλαγές που προβλέπεται ή είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του ιού, όπως η μεταδοτικότητα, η σοβαρότητα της νόσου, η διαφυγή του ανοσοποιητικού, η διαγνωστική ή η θεραπευτική διαφυγή
 • που έχει εντοπιστεί ότι προκαλεί σημαντική μετάδοση στην κοινότητα ή πολλαπλές ομάδες COVID-19, σε πολλές χώρες με αυξανόμενο σχετικό επιπολασμό παράλληλα με αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων με την πάροδο του χρόνου ή άλλες εμφανείς επιδημιολογικές επιπτώσεις που υποδηλώνουν έναν αναδυόμενο κίνδυνο για την παγκόσμια δημόσια υγεία.
ΠΗΓΗ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – 26 ΝΟΕ 2021 | Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern

Recommended Posts